Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Krisberedskap

17 februari 2020

Stearinljus

Foto: Johan Nilsson TT

På Medelpads räddningstjänstförbund finns två krisberedskapssamordnare anställda för att stötta Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner i arbetet med krisberedskap.

Vårt samhälle blir allt mer komplicerat och den snabba utvecklingen gör samhället mer sårbart. Befarade klimatförändringar kan medföra ökade risker för översvämningar, häftiga snöstormar, ras och skred med åtföljande påverkan på vägar, järnvägar och övriga infrastruktursystem. Infrastruktursystem som IT, telefoni och el är till exempel ömsesidigt beroende av varandra. Om något slås ut påverkar det de andra systemen.


I menyn till vänster ges en översikt av de huvudsakliga områden som behandlas inom kommunal krishantering.


17 februari 2020

Viktiga telefonnummer

112 SOS nödnummer

113 13 Information vid kriser

114 14 Polisen

1177 Vårdguide

David Öjelid

Chef Kris och säkerhet

Telefon:  073 - 275 14 99 

david.ojelid@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net