Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Eldningsförbudet upphör att gälla 2 juli

02 juli 2020

Ange bildtext

Eldningsförbudet upphör att gälla 2 juli kl 16.00. Det är viktigt att vi alla fortsätter att ta ansvar.

Länsstyrelsen gör, i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är, och kommer att vara, måttliga de närmaste dagarna.

 

Situationen motiverar därför inte fortsatt eldningsförbud i Västernorrlands län. Eldningsförbudet kan, om det är nödvändigt, fortsatt föreskrivas av respektive kommun.

 

– Även om det inte råder eldningsförbud är det väldigt viktigt att var och en tar ansvar för att minska riskerna för bränder, säger Karin Frejarö tf länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

  • Var alltid försiktig om du tänder en eld.
  • Försäkra dig om att elden är släckt innan du lämnar den.

Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad, läget kan förändras.

 

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

02 juli 2020

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net