Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

SMHI varnar för höga flöden

04 maj 2018

SMHIs prognoser visar att värmen kommer igång under helgen och vecka 19. Det innebär en förhöjd risk för svår vårflod. Se över din beredskap om du bor vid ett vattendrag som riskerar att svämmas över. Undvik att gå eller köra bil genom översvämmande områden.

Om värmen kommer enligt prognosera innebär det att snösmältningen gör ett ryck. Många älvar, åar och bäckar riskerar att bli överfulla. De flesta åar är redan överfulla och riskerar att skapa allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Faran för vårflod är alltså inte över.


Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg.

 

Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.


Är du fastighetsägare - håll koll på läget och din beredskap

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom.

 

Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats.


  • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på kommunernas webbplatser.


  • Kontrollera din försäkring.


  • Flytta undan känsliga föremål.


  • Köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.


  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.


  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

 

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar vi med myndigheterna, kommunerna och andra aktörer i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI.

 

Den 3 maj hölls det fjärde regionala samverkansmötet med anledning av vårfloden där SMHI uppdaterade prognosen.

 

Samverkansmöten hålls för att ge kommuner, räddningstjänst med flera en samlad bild över läget och identifiera behov av samordning och samverkan.

04 maj 2018

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Visa månad

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPG3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook