Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Förhöjd risk för svår vårflod

26 mars 2018

Ange bildtext

SMHI beräknar att det finns en förhöjd risk för att vårfloden blir svår i vårt län. Det innebär risk för översvämningar. Myndigheterna och andra aktörer bevakar läget noggrant. Tänk på att du själv också har ett eget ansvar att skydda din egendom.

SMHI beräknar att det finns en förhöjd risk för svår vårflod
i länet. Sannolikheten är stor att vi får en klass 2 eller till och med en
klass 3-varning i små och medelstora vattendrag, dock inte de närmaste tio dygnen eftersom vi kommer att ha låga temperaturer.

 

En klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år och medför allvarliga  versvämningsproblem.


När snön och isarna smälter på våren så ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, vilket  kallas vårflod. I vårt län ligger det i dagsläget ca 150-200 mm vatten i form av snö på marken. På vissa platser kan det till och med ligga upp emot 300 mm. Det är dubbelt så mycket eller mer än vad vi vanligtvis har den här årstiden.

 

Det som kan medföra en svår vårflod framöver är höga temperaturer dygnet runt och speciellt i kombination med riklig nederbörd. Historiskt sett inträffar detta oftast när vi har en kall vår som plötsligt slår om till varmare väder. Då kommer vårfloden oftast i maj eller till och med i juni.


När årets vårflod sker är det ingen som vet utan det gäller att hålla koll på väderprognoserna.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna och andra aktörer i länet följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI.


Den 22 mars hölls ett regionalt samverkansmöte där man bland annat inventerade de resurser som finns tillgängliga vid en större översvämning.

 

Samverkansmöten hålls för att ge länets aktörer en samlad bild över kommande vårfloden och identifiera behov av samordning och samverkan.

 

Nästa samverkansmöte genomförs den 4 april då SMHI presenterar en ny prognos över de kommande tio dagarna.


Du har ett eget ansvar

Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan medföra allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

 

Några tips:

  • Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus, vid behov flytta på intilliggande snö om det är möjligt.
  • Se upp för snö- och isras från tak.
  • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta de i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
  • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
  • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
  • Vid en akut nödsituation – ring 112.

 

Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.

 

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning på Din säkerhets webbplats:


Dinsäkerhet.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

26 mars 2018

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Visa månad

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook