Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Vi har en konflikt - strejk bryter ut 15/6

14 juni 2015

Medlarna i förhandlingen mellan SKL/Pacta och Brandmännens Riksförbund (BRF) har lämnat ett slutligt yrkande till parterna. Parterna svar skulle lämnas in senast söndag den 14 juni kl 20.00. Parterna har inte kunnat komma överens inom angiven tid vilket innebär att strejken träder i kraft 15 juni 06.00.

SKL och Pacta har under lång tid förhandlat med Brandmännens Riksförbund (BRF) men parterna har inte nått fram till ett nytt kollektivavtal för RiB (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Nuvarande avtal upphörde den 8 juni 2015.


Förenklat innebär varslet att BRF´s beredskapsbrandmän kommer fortsätta att utföra räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag, däremot kommer vissa andra arbetsuppgifter inte att utföras som tex. Restvärdesräddning *, eftersläckning och bevakning av brandplats.

- Som varslet ser ut idag kan det bli en del besvärligheter internt, däremot förväntar vi oss inga stora konsekvenser för tredje man, säger Tomas Öhrn Räddningschef på Medelpads Räddningstjänstförbund.

Räddningstjänsten i Medelpad har deltidsstationer i Sundsvall, Timrå, och Ånge. Cirka 170 beredskapsbrandmän omfattas av BRF´s varsel.

Enligt varslet omfattar strejken punkterna nedan.

  • Blockad av alla form av arbete utöver ordinarie beredskapsschema.
  • Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
  • Blockad av materielvård.
  • Blockad mot att samla in slang som använts vid räddningstjänstuppdrag
  • Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag. Med livräddande sjukvårdsuppdrag räknas till exempel larm om hjärtstopp.

Enligt lag får strejken inte vara samhällsfarlig. Strejken är samhällsfarlig om den påverkar viktiga samhällsfunktioner eller medför fara för människors liv eller risk för bestående ohälsa uppstår.


BRF säger att tredje man inte skall drabbas av strejken och det ska uppfyllas genom att räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag (IVPA) ska genomföras.


Medelpads Räddningstjänstförbund är i och med detta trygga i att kunna bedriva en bra räddningstjänst för de som drabbas av olyckor och bränder under strejken.

Kontakt: Ytterligare information om strejkens påverkan på Medelpads Räddningstjänsts verksamhet lämnas av Räddningschef
Tomas Öhrn 070-6633967


*Restvärdesräddning:  Restvärdesräddning innebär att brandplatsen grovstädas till en torr och rökfri miljö. Trasiga fönster, dörrar och tak får provisorisk täckning, för att skydda mot nederbörd. Värdesaker kan räddas genom att de flyttas till en annan lokal eller täcks över.

14 juni 2015

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Visa månad

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSG3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook