Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Vi utbildar för säkerhets skull

15 januari 2020

Vågar du ingripa? Skaffa dig kunskap som gör dig handligskraftig. Har du kollat in vårt kursutbud?

Vårt mål är att skapa ett säkrare och tryggare samhälle genom att sprida kunskap i att förebygga brand och olyckor.

Vi utbildar för säkerhets skull

Kommunen ska underlätta för den enskilde att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor. Genom att erbjuda utbildningar i brand- och skyddsfrågor bidrar vi till att företag och organisationer kan bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.


Vi utbildar också inom hjärt- och lungräddning och akut sjukvård. Genom ökad kunskap kan vi alla vara mer förberedda och handlingskraftiga när olyckan väl är framme.


Vissa kurser har fastslagna datum, andra anordnar vi allt eftersom efterfrågan finns.


Läs mer om vårt kursutbud

15 januari 2020

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPG3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook