Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Eldningsförbud i länet

18 juli 2018

Ange bildtext

Skärpta regler - fortfarande eldningsförbud i hela Västernorrland. Det är förbjudet att grilla vid grillplatser och att använda stormkök. Det är mycket hög brandrisk i skog och mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med räddningstjänsterna i länet beslutat att ändra föreskrifterna för eldningsförbudet. De börjar gälla idag 10 juli klockan 8.00.


The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Västernorrland county. Significant risk of fire prevails in the territory. Fire is only allowed for barbeque in private garden. More information in english can be found further down.

 

Det är INTE är tillåtet att:
• använda engångsgrill
• använda stormkök
• göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
• elda och grilla utomhus på campingplatser.

 

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark. Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

 

• Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
• Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

 

Skäl till uppdateringen av föreskrifterna är att:

• Långvarig torka har lett till ännu större brandrisk, och mer svårsläckta bränder. Läget är mer allvarligt nu än när eldningsförbudet först infördes.

 

• Under de senaste veckorna har vi flera större tillbud av gräs- och skogsbränder i Västernorrland län. Flera av dessa har uppstått vid grillplatser.

 

Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har också haft ett möte (6/7) med skogsbolagen i länet, för att säkerställa att alla är medvetna om riskerna, och bedriver sitt arbete på ett säkert sätt.

 

Räddningstjänsten har system som beräknar brandrisker utifrån väder, vind och luftfuktighet. Prognoserna i dessa system säger att brandrisken kommer att vara mycket hög framöver med värden som överstiger de som rådde vid branden i Västmanland 2014.

 

Extremt stor brandrisk i hela Sverige

Då vädret är fortsatt torrt, med höga temperaturer, varnar även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nationellt för extremt stor brandrisk.

 

Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

 

Det är mer än 20 år sedan ett liknande förbud utfärdades. Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på länsstyrelsens webbplats.

 

Vid eldningsförbud rekommenderas:
• att inte röka i skog och mark
• att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

 

Det här kan du göra om du upptäcker en brand:
1. Varna andra som kan hotas av branden.
2. Flytta dig till en säker plats.
3. Larma genom att ringa 112.
4. Släck om du kan.

Beslutet kan du läsa på länsstyrelsens hemsida.

 

Frågor och svar om eldningsförbudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs mer om eldningsförbudet på länsstyrelsen hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

In English

Significant risk of fire prevails in the territory. Fire is only allowed for barbeque in private garden. The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Västernorrland county. Help us spread the information!

 

The fire ban was introduced throughout the county already on June 2. Yesterday the regulations were updated. It is no longer allowed to grill at permanently prepared barbecue areas. Outdoor cooking is only allowed in garden grills and the corresponding device on its own plot.

 

Be aware that it means that even fixed barbecue areas, the use of camping kitchens, barbecue at campings, etc. are subject to the firefighting.

By its own plot is meant its own plot of land with short cut grass, and with authorized distance to forest.

 

• The grill should be elevated from the ground so that the heat of radiation from the fire ignites the ground below.

• The grill should not be on flammable surfaces, and extinguishing materials should be available.

 

It is NOT allowed to:

• use disposable grill.

• use the kettle.

• cook fire or grilling directly on the ground (even with stone rocks and at fixed barbecue areas).

• cook and grill outdoors at campsites.

 

The decision has been made on the advice of the county's three rescue services.

 

If you have questions, contact Räddningstjänsten Medelpad.

060-13 58 62.

18 juli 2018

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook