Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Kontaktpersoner

Här hittar du ett antal kontaktvägar till olika funktioner inom Räddningstjänsten.

Pressfrågor under pågående insats


Inre Befäl

Inre Befäl

Stationerad SOS-alarm

Telefon: 060-12 32 00
Media: 060 - 135840

sol@sundsvall.se

Frågor om förebyggande arbete:


Mats Bergmark

Mats Bergmark

Chef Förebyggande avd.

Telefon:  070-377 55 50

mats.bergmark@sundsvall.se

Frågor om operativ verksamhet och organisation:


Inre Befäl

Tomas Öhrn

Chef

räddningsavdelningen

Telefon: 060-13 58 10
tomas.ohrn@sundsvall.se

Verksamhetsfrågor om förvaltning, budget, handlingsprogram:


Per Silverliden

Förbundschef

Telefon: 060 - 13 58 02

per.silverliden@sundsvall.se

Informationsfrågor till press och allmänhet


Marie Israelsson

Kommunikatör

Telefon: 070-191 63 79
marie.israelsson@sundsvall.se

Administrativa frågor:

Christina Nordlander

Chef Avdelningen för verksamhetsstöd

Telefon:  070-669 93 30

christina.nordlander@sundsvall.se

Frågor gällande deltiden. Räddningsman i beredskap 

Håkan Samuelsson

Tommy Lindgren

Deltidsansvarig

Telefon: 070-203 43 14 
tommy.lindgren
@sundsvall.se

Frågor gällande kursverksamhet


Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänstförbund

Besöks- och postadress

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall

Tel: 060-12 32 00

E-post: mrf@sundsvall.se

Org.nr: 222000-0422


Så skickar du faktura till oss


Kontakt

Information till massmedia vid insatser

Tel: 060-13 58 40

Inre befäl: 060-13 58 62


Information till allmänheten vid särskilda händelser

Tel: 113 13

Medelpads Räddningstjänstförbund

Växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se


Utbildning och kursverksamhet
Tel: 060-13 58 07
alt växeln 060-12 32 00

Brandstationen Timrå

Tel: 060-57 33 45


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net