Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Tillsyn

09 januari 2018

Den 1 januari 2004 infördes Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och ersatte räddningstjänstlagen från 1987.

Den nya lagen gav kommunerna handlingsfrihet att själva bestämma bland annat tillsynsfrister, frister om inlämnande av skriftlig redogörelse. Som ett led i att försöka likställa tillsynen i Västernorrlands och Jämtlands län tillsattes 2006 en grupp bestående av representanter från Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå, Högakusten/ Ådalens Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Örnsköldsvik samt Räddningstjänsten Åre.


Tillsyn indelas i tre kategorier, planerad-, tema- och händelsebaseradtillsyn.

  • Planerad tillsyn genomförs av de objekt som lämnat in skriftlig redogörelse av brandskyddet enligt LSO 2 kap 3 §. Den skriftliga redogörelsen i kombination med den erfarenhet som räddningstjänsten byggt upp genom bland annat brandsyner, ligger till grund för prioriteringen av de planerade tillsynerna.
  • Tematillsynerna genomförs antingen mot speciell grupp av objekt t ex bostäder, bensinmackar och/eller tillsammans med annan tillsynsmyndighet så som t ex miljö och hälsa eller social-tjänsten.
  • Händelsebaserad tillsyn genomförs när räddningstjänsten fått indikationer om att brandskyddet på objekt eller byggnad uppvisar allvarliga brister. Tillsyn av objekt med farlig verksamhet, enligt LSO 2 kap 4 §, genomföras årligen av räddningstjänsten på de objekt som av länsstyrelsen klassats som att bedriva farlig verksamhet.   En tillsynsplan tas fram årligen, den beskriver det kommande årets tillsynsverksamheten och målsättning.  

Blankett för brandskyddsredogörelse

09 januari 2018

Anton Hörnqvist

Anton Hörnqvist

Bitr. avdelningschef, myndighetsansvarig

Telefon:  060 - 13 58 14

anton.hörnqvist@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSG3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook