Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Systematiskt brandskyddsarbete

04 oktober 2017

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete är lagstadgat via Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.


Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.


Ett systematiskt brandskyddsarbete omfattar, precis som övrigt kvalitetsarbete, ett antal viktiga delmoment.


  1. Ansvar

  2. Organisation

  3. Utbildning

  4. Rutiner och instruktioner

  5. Dokumentation av brandskyddet

  6. Drift och underhåll

  7. Kontroll/Uppföljning/Tillbudsrapportering


Blankett för brandskyddsredogörelse

04 oktober 2017

Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook