Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Systematiskt brandskyddsarbete

13 februari 2018

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete är lagstadgat via Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

Så arbetar du med systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. En viktig del är att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer gällande brandskyddet klargörs.

 

Som hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet kan följande nio rubriker användas.

 

1. Brandskyddspolicy

2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

3. Brandskyddsbeskrivning

4. Riskinventering

5. Brandskyddsorganisation

6. Utbildning

7. Brandskyddsregler

8. Kontrollsystem

9. Uppföljning


Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.


Ett systematiskt brandskyddsarbete omfattar, precis som övrigt kvalitetsarbete, ett antal viktiga delmoment.


  1. Ansvar

  2. Organisation

  3. Utbildning

  4. Rutiner och instruktioner

  5. Dokumentation av brandskyddet

  6. Drift och underhåll

  7. Kontroll/Uppföljning/Tillbudsrapportering

 

En vägledning när ni upprättar ett SBA-arbete

Broschyren nedan berättar om hur Västernorrland och Jämtlands läns Räddningstjänster ser på Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Broschyren kan fungera som ett hjälpmedel när ni upprättar ett SBA-arbete eller när ni ska revidera befintligt arbete.


Blankett och vägledning för brandskyddsarbete

13 februari 2018

Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSG3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook