Hem

Räddningstjänsten Medelpad

L-ABC sjukvård första hjälpen

Kursens mål är att deltagarna ska ha en handlingsberedskap för att kunna ge livräddande första hjälp och omhänderta skador vid en akut situation.

Just nu finns platser kvar på utbildningen HLR, Hjärt- och lungräddning samt L-ABC, sjukvård och första hjälpen den 19-20 februari. Kursen är riktad till privatpersoner.PDF (pdf, 232.9 kB)


Kurstid:   HLR: ca 2 timmar,   L-ABC med HLR och hjärtstartare: ca 4 timmar .

Innehåll:

 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt
 • Uppträdande på olycksplats
 • Organisera och handla på en olycksplats
 • Kontroll av livstecken
 • Larma 112
 • Åtgärder enligt L-ABC-principen
 • Medvetslöshet — stabilt sidoläge
 • Kontroll av andning och hinder i luftvägar- åtgärder vid luftvägsstopp.
 • Kontroll av cirkulation och puls.
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Stoppa blödningar- bandageomläggningar
 • Vändning av person till stabilt sidoläge.
 • Fallolyckor

Det här är kursen vi rekommenderar till alla arbetsplatser, den ger deltagaren kunskaper i hur man agerar vid olycksfall eller vid hastigt insjuknande.


Deltagaren får veta vad som krävs för att hålla en person vid liv och våga göra det när olyckan är framme. Kursen anpassas till företagets arbetsmiljö och skaderisker. Vi varvar teori med praktiska övningar.


Vi kan skräddarsy din L-ABC utbildning med utbildning i vanliga akuta sjukdomar såsom astma, diabetes, stroke osv. Vi har olika rollspel med teaterblod och naturtrogna skador samt sjukdomsspel, allt efter ert önskemål.


Det går även att ha en kombinerad 4-timmars L-ABC samt HLR utbildning.


Är ni intresserad Kontakta:    

Thomas Åslin              
Tel:060-135827, Mob:070-1910499  

Maria Ålund                
Tel:060-13 58 03


Maria Ålund

Maria Ålund

Utbildning, HLR och sjukvård

Telefon: 060 - 13 58 03

maria.alund@sundsvall.se

Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net