Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Kurs för föreståndare brandfarlig vara

Brandfarligt

Få en inblick i regler och risker med brandfarlig vara och vilka hanteringsrutiner som krävs.

För att undvika olyckor förutsätts att de som hanterar brandfarlig vara har nödvändig kunskap om de produkter de hanterar. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs att det finns en föreståndare med en ersättare. Dessa ska ha särskild kompetens.


Denna kurs ger en inblick i regler och risker med brandfarlig vara och vilka rutiner som krävs på arbetsplatsen för att hanteringen ska vara säker.

Särskilda kurser genomförs för föreståndare inom restaurang.

Utbildningarna hålls av Brandskyddsföreningen Västernorrland i samverkan med Medelpads Räddningstjänst.


Datum 2020: 12/3, 13/5.


Information om och anmälan till kurserna gör du på Brandskyddsföreningen Västernorrlands hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Innehåller bland annat:

  • Regelverk
  • Föreståndare och dess arbetsuppgifter
  • Förvaring
  • Tillstånd
  • Egenskaper


Efter kursen utfärdas kompetensbevis


Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net