Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Allmän brand - kurs

Foto: Sanna Berglund

En grundläggande basutbildning inom brand. Kursen kan kompletteras eller  samt anpassas efter eget önskemål.

Målsättning med kursen är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning skall ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig, samt hur man förebygger brands uppkomst. Kursdeltagarna erhåller kunskaper i hur man agerar om brand uppstår och får praktiskt tillämpa dessa.

Kurstid:  4 timmar för max 20 personer

Innehåll:

  • Brandfysik och brandförlopp.
  • Brandgaser och brandorsaker.
  • Alarmering, utrymning och olycksförebyggande åtgärder.
  • Släckredskap och praktiska övningar.

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder i det fria, med de vanligaste släckredskapen. Brand i kläder är ett övningsmoment. I anslutning till de praktiska momenten genomförs även olika demonstrationer, tex. tryckkärl utsatta för brand.


Kursen kan enkelt justeras eller kompletteras efter Era önskemål.


Är ni intresserad kontakta

Thomas Åslin 
Tel: 060-13 58 27  070-191 04 99    
thomas.aslin@sundsvall.se


Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net