Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Allmän brand - kurs

14 januari 2019

Foto: Sanna Berglund

En grundläggande basutbildning inom brand. Kursen kan kompletteras eller  samt anpassas efter eget önskemål.

Målsättning med kursen är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning skall ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig, samt hur man förebygger brands uppkomst. Kursdeltagarna erhåller kunskaper i hur man agerar om brand uppstår och får praktiskt tillämpa dessa.

Kurstid:  4 timmar för max 20 personer

Innehåll:

  • Brandfysik och brandförlopp.
  • Brandgaser och brandorsaker.
  • Alarmering, utrymning och olycksförebyggande åtgärder.
  • Släckredskap och praktiska övningar.

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder i det fria, med de vanligaste släckredskapen. Brand i kläder är ett övningsmoment. I anslutning till de praktiska momenten genomförs även olika demonstrationer, tex. tryckkärl utsatta för brand.


Kursen kan enkelt justeras eller kompletteras efter Era önskemål.


Är ni intresserad kontakta

Thomas Åslin 
Tel: 060-13 58 27  070-191 04 99    
thomas.aslin@sundsvall.se
     
Marlene Söderblom  Tel: 060-135808     
marlene.soderblom@sundsvall.se


14 januari 2019

Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook