Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Brandfarliga och explosiva varor

11 november 2019

Brandfarliga och explosiva ämnen

För hantering och förvaring av brandfarliga och explosiv varor krävs tillstånd.

På grund av sin lättantändliga karaktär samt häftiga och snabba brandförlopp finns lagar och regler som reglerar hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva produkter.


Sök tillstånd

För hantering av brandfarlig vätska, brandfarlig gas och explosiva och så kallade brandreaktiva varor krävs enligt lag oftast tillstånd. För att få tillstånd ska en blankett fyllas i av den som driver verksamheten (ej fastighetsägaren). Blanketten kan laddas ner här nedan.

Tidsbegränsat

Ansökan kompletteras sedan alltid med situationsplan, föreståndarintyg och byggnadsritning, även andra kompletteringar kan förekomma. Tillståndet är tidsbegränsat.

Explosiva varor

 

Brandfarliga varor

11 november 2019

Leif Staffansson

Rickard Larsson

Tillsyn, byggärenden, insatsledare

Telefon:  060 -12 32 00

rickard.larsson@sundsvall.se

Leif Staffansson

Tora Åström

Brandingenjör

Telefon:  060 - 135824

tora.astrom@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSG3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook