Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Tillsyn av automatiska brandlarm

06 augusti 2014

Foto: Sanna Berglund

Uppföljning av avtal och kvalitetsplan sker i samband med räddningstjänstens regelbundna tillsyn.

Ibland ska du självmant lämna en redovisningsrapport

Den som äger en automatlarmsanläggning ska varje år och mellan tillsynsbesöken självmant skicka redovisade uppgifter beträffande anläggningens status och funktion till räddningstjänsten om:

  • Anläggningen skyddar verksamheter med tillsynsintervall längre än 1 år
  • Anläggningen skyddar verksamheter som inte omfattas av regelbunden tillsyn
  • Uppgifterna ska delvis redovisas på en redovisningsrapport.

06 augusti 2014


Örjan Stenlund

Örjan Stenlund

Brandinspektör, inre befäl

Telefon: 060 - 12 32 00

orjan.stenlund@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook