Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Avgifter för automatiska brandlarm

13 februari 2018

Avgifter

Kostnaden för ett automatlarm kan variera beroende på storleken på objektet.

Avgifterna styrs av Medelpads räddningstjänstförbunds merkostnader för administration, beredskapshållning, kontroll och återställning av larm. Avgifterna delas in i kategorier:

  • Grundavgift - Grundavgiften (samma oavsett anläggningstyp) är en årsavgift för anslutning till MRF samt administration kring avtalets upprättande och uppföljning.
  • Objektspecifik avgift - Den objektspecifika avgiften skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för MRF. Avgiften omfattar kostnader för särskild beredskap, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, uppdatering av automatlarms- register och upprättande av automatlarmsunderlag och larmskisser. Avgiften är tariffbaserad och regleras av anläggningens storlek och omfattning.
  • Avgift för teknisk service - Denna avgift är baserad på den tjänst MRF utför i samband med teknisk serviceuppdrag.

Räddningstjänstuppdrag är kostnadsfria! Avgifterna indexregleras uppåt årligen.

13 februari 2018

Örjan Stenlund

Örjan Stenlund

Brandinspektör, inre befäl

Telefon: 060 - 12 32 00

orjan.stenlund@sundsvall.se

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook