Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Tillfällig övernattning - vad gäller?

Inom Medelpads Räddningstjänstförbunds område, förekommer det ofta att övernattning sker i byggnader som normalt inte är avsedda för övernattning. Här kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller.

 

Exempel på sådana byggnader är skolor, idrottshallar, fritidsgårdar och liknande. Brandskyddet i ovan nämnda byggnader är ofta anpassad för en verksamhet under dagtid där personer förväntas vara vakna. Vid tillfällig övernattning måste istället brandskyddet vara utformat för personer som inte har god kännedom om lokalerna och som inte kan förväntas vara vakna.

Tillfälliga övernattningar

Medelpads Räddningstjänstförbund anser att brandskyddet vid sådana tillfälliga övernattningar ska vara i nivå med det brandskydd som krävs på hotell, vandrarhem och andra tillfälliga boenden. Syftet är att säkerställa att de övernattande ska kunna sätta sig i säkerhet om en brand skulle uppstå.


Se nedan dokument för fullständiga riktlinjer

Information till Räddningstjänsten

För att förbättra förutsättningarna för en räddningsinsats rekommenderas att räddnings-tjänsten informeras om varje övernattnings-tillfälle. På så sätt får räddningstjänsten vetskap om att lokaler som normalt står tomma nattetid används för övernattning.


Anmälan om övernattning lämnas till räddningstjänsten via e-post på sol@sundsvall.se. I rubriken anges "Tillfällig övernattning". I anmälan ska det framgå:


  • vem som är arrangör
  • vilka lokaler det rör sig om
  • datum och tider för övernattningen
  • ungefärligt antal övernattande
  • namn och telefonnummer till ansvarig på plats.

Du kan också använda vårt formulär för anmälan: www.raddning.info/anmalan

 

Anmälan medför inget automatiskt godkännande av lokalerna, utan det är enbart i syfte att förbättra räddningstjänstens förberedelser för en räddningsinsats.


Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net