Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

När är nästa utbildningstillfälle för heta arbeten? (etc) 

24 juni 2014

Här nedan kan du se vilka olika datum vi kör vår kurser. Datumen uppdateras oftast terminsvis. Hittar du inget datum kan du kontakta den som ansvarar för kursen direkt.

Vårt mål är att skapa ett säkrare och tryggare samhälle genom att sprida kunskap i att förebygga brand och olyckor.

Vi på Räddningstjänsten Medelpad erbjuder en rad olika utbildningar.

Vissa har fastslagna kursdatum, andra anordnar vi allt eftersom efterfrågan finns.

Varför utbildar vi?

Kommunen ska underlätta för den enskilde att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor. I Sundsvall respektive Timrå kommun är det Räddningstjänsten som fått det uppdraget. Genom att erbjuda utbildningar i brand- och skyddsfrågor bidrar vi till att företag och organisationer kan bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.


Allmän brand

Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

Brandfarlig vara i mindre omfattning

Heta arbeten

Info och anmälan


Hjärt- och lungräddning

HLR på barn

Info och anmälan

LAB-C sjukvård första hjälpen

Anläggningsskötare sprinkler

Info och anmälan

Systematiskt brand-skyddsarbete

Egensotning

24 juni 2014Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook