Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Hur går jag tillväga om jag vill sota själv?

23 juni 2014

Sotare

Fotograf: Joacim Granström

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning(rengöring) och brandskyddskontroll. Du kan ansöka hos kommunen om du vill sota själv.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll görs inte längre vid ett och samma tillfälle. Kommunen får medge att en fastighetsägare själv, eller någon annan än den som kommunen utsett får utföra sotningen om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.


Vill du sota själv?

Vill du sota själv måste du ansöka om det. Här nedan hittar du en ansökan för egensotning. Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.


Läs mer om utbildning i egensotning.

E-tjänst: Ansök om egensotninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (funkar bara för dig som bor i Sundsvalls kommun än så länge)


Möjligheten att sköta sotningen själv gäller bara rensning och rengöring. Brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunen och av personer som uppfyller behörighetskrav enligt räddningsverkets föreskrifter.

Skorstensfejarmästare

Det är entreprenörer som sköter sotningen och brandskyddskontrollen för kommunens räkning. Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på:

Skorstensfejarmästare

Mikael Boväng
Telefon: 060-56 82 60
Sundsvall- timrå sotningsdistriktlänklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

John Iggström
Telefon: 060-15 52 50

Sundsvalls södra sotningsdistriktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jörgen Olsson
, Ånge Telefon: 0690-103 60

JO Sotninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dokument för nedladdning


Priser för sotning 20190401-20200331

Priser för brandskyddskontroller 20190401-20200331

Egensotning

Sotningsfrister

23 juni 2014

Fredrik Edlund

Frivilligsamordnare

Telefon: 060 -12 32 00

fredrik.edlund@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net